Imprint

Siedziba i adres:
Fissler Gesellschaft m.b.H.
Kefergasse 2
A-1140 Wien
Austria

Kontakt:
Tel.: +43 (0) 1 914 76 22-0
Fax: +43 (0) 1 914 76 22-30
e-Mail: office(at)fissler.at

Zarząd:
Alexander Melsheimer
Herbert Emberger

Rejestr sądowy i numer rejestru:

Handelsgericht Wien, FN 121549z

Podatek VAT.:
ATU 43067603


Copyright:
Deutschland GmbH Fissler
Zawartość i struktura niniejszej strony internetowej są chronione prawem autorskim. O ile zawartość mogą być chronione przez prawo niemieckie, wymagana jest pisemna zgoda Fissler GmbH do wykorzystywania treści, w szczególności tekstów lub ich części, materiał ikonograficzny i grafiki, strona nie może być kopiowana, dystrybuowana, publikowana, modyfikowana, udostępniana osobom trzecim lub przetwarzana.
Wszelkie naruszenia spowodują, że może zostać wszczęte postępowanie zgodnie z prawem cywilnym lub karnym.

 
Odpowiedzialność
Przygotowaliśmy tę stronę z najwyższą starannością. Niemniej jednak nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność informacji, jakie zawiera. Nie bierze się odpowiedzialności za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku korzystania z tej strony, chyba że spowodowane są umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa. Ta witryna może odnosić się do stron obsługiwanych przez strony trzecie, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść tych stron.


Ochrona danych osobowych
Możesz ufać firmie Fissler, która znana jest na całym świecie i spełnia życzenia klienta od ponad 160 lat. Będziemy traktować dane nam z największą starannością i zgodnie z przepisami niemieckiej ustawy o ochronie danych.

Gwarantujemy, że będziemy traktować dane jako poufne i chronić je przed nieuprawnionym dostępem. Nie przekazujemy danych osobom trzecim, innym niż spółki zależne od Fissler GmbH, które wspierają nas w zakresie obsługi zamówienia lub w komunikowaniu się z Tobą.

Jeśli chcesz wziąć udział w kampanii promocyjnej lub konkursie, potrzebujemy imię i nazwisko, adres i adres e-mail. Te informacje pomagają nam prowadzić kampanie promocyjne, powiadomienia zwycięzców i oceny zainteresowania klientów w naszych działaniach marketingowych.

Twoja zgoda na wykorzystanie tych informacji przez firmę Fissler udzielana jest za pomocą naszej strony internetowej. Jeżeli nasze zasady dotyczące sfery prywatnej i prywatności danych zmienią się, będziemy publikować te zmiany na tej stronie.


Google Analytics
Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej Google Inc. ("Google"). Google Analytics wykorzystuje tak zwane "cookies", pliki tekstowe przechowywane na komputerze i pozwalające na analizę sposobu korzystania z witryny. Informacje na temat sposobu korzystania z tej strony (w tym adres IP), które są generowane przez cookie są przekazywane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Google może użyć tych informacji do oceny, w jaki sposób korzystać\sz z serwisu w celu sporządzenia sprawozdania z działalności internetowej dla operatorów witryn oraz w celu świadczenia dodatkowych usług, które są podłączone do tego, jak strona internetowa i Internet są wykorzystywane. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli te osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. W żadnym przypadku Google nie łączy Twojego adresu IP z innymi danymi. Można zapobiec zapisywaniu cookies za pomocą w ustawieniach przeglądarki. Jednakże zwracamy uwagę, że w tym przypadku nie można korzystać ze wszystkich funkcji witryny w pełnym zakresie. Korzystając z tej strony internetowej wyrażasz zgodę na korzystanie z danych zebranych o Tobie w sposób opisany powyżej i do celów określonych powyżej przez Google .