Oswiadczenie o ochronie danych


Zagadnienie ochrony danych nasza firma traktuje niezwykle powaznie. Na ogól mozna korzystac z naszego serwisu WWW bez koniecznosci podawania danych osobowych. Jesli jednak osoba, której dane dotycza, chce skorzystac z konkretnych uslug oferowanych przez nasza firme, przetwarzanie danych osobowych moze okazac sie konieczne. Jesli w takich sytuacjach nie istnieja podstawy prawne przetwarzania, standardowo prosimy o wyrazenie przez Panstwa – czyli osobe, której dane dotycza – zgody na przetwarzanie.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imie i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail czy numer telefonu osoby, której dane dotycza, jest zawsze realizowane zgodnie z niemiecka ustawa o ochronie danych osobowych (Bundesdatenschutzgesetz; BDSG) oraz ogólnym rozporzadzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), które weszlo w zycie 25 maja 2018 r., a takze innymi obowiazujacymi przepisami. W niniejszym oswiadczeniu o ochronie danych nasza firma pragnie przedstawic informacje dotyczace rodzaju danych, ich zakresu i celu przetwarzania, a takze poinformowac Panstwa o prawach przyslugujacych Panstwu jako osobom, których dane dotycza.

Zastosowalismy wiele srodków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia mozliwie najbardziej kompleksowej ochrony przetwarzania danych osobowych. Przesylanie danych przez Internet wiaze sie jednak z mozliwoscia wykorzystania róznych luk w zabezpieczeniach, a to oznacza, ze idealna ochrona informacji nie jest mozliwa.


1 Definicje
Oswiadczenie o ochronie danych zostalo oparte na rozporzadzeniu RODO. Przygotowany przez nas dokument musi byc przejrzysty i zrozumialy. Dlatego na poczatku definiujemy liste uzywanych pojec:

1.1 Dane osobowe

Dane osobowe oznaczaja informacje o zidentyfikowanej lub mozliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotycza”); mozliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, która mozna bezposrednio lub posrednio zidentyfikowac, w szczególnosci na podstawie identyfikatora takiego jak imie i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden badz kilka szczególnych czynników okreslajacych fizyczna, fizjologiczna, genetyczna, psychiczna, ekonomiczna, kulturowa lub spoleczna tozsamosc osoby fizycznej (RODO, artykul 4, p. 1).

1.2 Osoba, której dane dotycza
Osoba, której dane dotycza to zidentyfikowana lub mozliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe sa przetwarzane przez administratora.

1.3 Przetwarzanie
Przetwarzanie oznacza operacje lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porzadkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przegladanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przeslanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostepnianie, dopasowywanie lub laczenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

1.4 Ograniczenie przetwarzania

Ograniczenie przetwarzania to oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszlosci.

1.5 Profilowanie
Profilowanie oznacza dowolna forme zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególnosci do analizy lub prognozy aspektów dotyczacych efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowan, wiarygodnosci, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania sie.

1.6 Pseudonimizacja
Pseudonimizacja oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie mozna ich bylo juz przypisac konkretnej osobie, której dane dotycza, bez uzycia dodatkowych informacji. Takie dodatkowe informacje sa przechowywane osobno i sa objete srodkami technicznymi i organizacyjnymi uniemozliwiajacymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub mozliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

1.7 Administrator (osoba odpowiedzialna za przetwarzanie)
Administrator, czyli osoba odpowiedzialna za przetwarzanie, to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

1.8 Podmiot przetwarzajacy
Podmiot przetwarzajacy to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;

1.9 Odbiorca
Odbiorca oznacza osobe fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostke lub inny podmiot, któremu ujawnia sie dane osobowe, niezaleznie od tego, czy jest strona trzecia. Organy publiczne, które moga otrzymywac dane osobowe w ramach konkretnego postepowania zgodnie z prawem Unii lub prawem panstwa czlonkowskiego, nie sa jednak uznawane za odbiorców.

1.10 Strona trzecia
Strona trzecia oznacza osobe fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostke lub podmiot inny niz osoba, której dane dotycza, administrator, podmiot przetwarzajacy czy osoby, które – z upowaznienia administratora lub podmiotu przetwarzajacego – moga przetwarzac dane osobowe.

1.11 Zgoda
Zgoda osoby, której dane dotycza oznacza dobrowolne, konkretne, swiadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotycza, w formie oswiadczenia lub wyraznego dzialania potwierdzajacego, przyzwala na przetwarzanie dotyczacych jej danych osobowych.


2 Nazwa i adres administratora danych

Administratorem danych w rozumieniu RODO jest:
Fissler GmbH
Harald-Fissler-Straße 1
55743 Idar-Oberstein, Niemcy

E-mail: zentrale@fissler.de
www.fissler.com

3 Dane kontaktowe naszego zewnetrznego inspektora ochrony danych
Michael Gruber
BSP-SECURITY
Franz-Mayer-Str. 1
D-93053 Regensburg, Niemcy
Tel.: +49 (0) 941 46 29 09 29
info[at]bsp-security.de
www.bsp-security.de

W przypadku jakichkolwiek pytan i sugestii zwiazanych z ochrona danych kazda z osób, których dane dotycza, moze kontaktowac sie bezposrednio z naszym inspektorem ochrony danych.


4 Pliki cookie
Nasz serwis internetowy korzysta z plików cookie.  Pliki cookie sa plikami tekstowymi, przechowywanymi w systemie komputerowym przez przegladarke internetowa.

Sa one wykorzystywane przez wiele serwisów internetowych i serwerów. Wiele plików cookie zawiera tzw. identyfikator cookie. Identyfikator cookie stanowi unikalny kod pliku. Sklada sie z ciagu znaków i umozliwia przypisanie serwisów internetowych i serwerów do konkretnej przegladarki internetowej, w której plik zostal zapisany. Dzieki temu odwiedzane przez uzytkownika serwisy i serwery sa w stanie odróznic przegladarke osoby, której dane dotycza, od innych przegladarek przechowujacych inne pliki cookie. Okreslona przegladarka internetowa moze byc zatem rozpoznawana i identyfikowana za pomoca unikalnego identyfikatora cookie. Korzystajac z plików cookie, firma Fissler GmbH moze udostepnic Panstwu bardziej przyjazne dla uzytkownika uslugi, które nie moglyby zostac zrealizowane bez zapisywania takich plików.

Pliki cookie pozwalaja nam zoptymalizowac zgodnie z potrzebami uzytkowników informacje i oferty prezentowane w serwisie internetowym. Jak wspomniano powyzej, pliki cookie umozliwiaja nam rozpoznawanie uzytkowników ponownie odwiedzajacych nasz serwis. Celem takiego rozpoznawania jest ulatwienie im korzystania z serwisu. Uzytkownicy odwiedzajacy serwis internetowy, którzy korzystaja z plików cookie, nie musza na przyklad wprowadzac danych uwierzytelniajacych podczas kazdej wizyty, poniewaz informacje te sa pobierane przez serwis z pliku cookie zapisanego w systemie komputerowym uzytkownika. Innym przykladem jest plik cookie zwiazany z koszykiem podczas zakupów w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapisuje w nim artykuly umieszczone w wirtualnym koszyku przez klienta.

Moga Panstwo w dowolnym momencie uniemozliwic zapisywanie plików cookie przez nasz serwis internetowy. Wystarczy w tym celu skonfigurowac odpowiednio przegladarke internetowa i na stale wylaczyc te opcje. Oprócz tego zapisane pliki cookie moga byc w dowolnym momencie usuniete za pomoca przegladarki i innych programów. Dotyczy to wszystkich powszechnie uzywanych przegladarek internetowych. Jesli dezaktywuja Panstwo opcje zapisywania plików cookie w swojej przegladarce internetowej, moze to oznaczac brak mozliwosci uzywania w pelnym zakresie wszystkich funkcji dostepnych w naszym serwisie.


5 Rejestrowanie danych i informacji ogólnych
Za kazdym razem, gdy osoba, której dane dotycza, albo automatyczny system odwoluja sie do serwisu internetowego firmy Fissler GmbH, serwis ten rejestruje pewne ogólne dane i informacje. Takie ogólne dane i informacje sa przechowywane w plikach dzienników na serwerze. Rejestrowane dane moga obejmowac rodzaj i wersje uzywanej przegladarki, system operacyjny uzywany przez system uzyskujacy dostep, strone internetowa, z której system uzyskuje dostep do naszego serwisu internetowego  (strone odsylajaca), strony odwiedzane w naszym serwisie internetowym przez system uzyskujacy dostep, date i godzine dostepu do serwisu, adres IP oraz inne podobne dane i informacje uzywane przez nas w celu zapobiegania przestepstwom w przypadku ataku na nasze systemy informatyczne.

Takie ogólne dane i informacje nie sa uzywane przez firme Fissler GmbH do wyciagania wniosków na temat osoby, której dane dotycza. Sa one niezbedne w celu poprawnego udostepniania tresci w naszym serwisie internetowym, optymalizacji takiej tresci oraz zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania naszych systemów informatycznych i rozwiazan technologicznych w serwisie internetowym, a takze w celu udostepnienia organom scigania informacji niezbednych do prowadzenia dochodzenia w przypadku cyberataków. Takie zgromadzone anonimowe dane i informacje poddawane sa analizie statystycznej przez firme Fissler GmbH w celu zwiekszenia poziomu ochrony i bezpieczenstwa danych w przedsiebiorstwie oraz zapewnienia optymalnego poziomu ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane zapisane w plikach dzienników serwera sa przechowywane w innym miejscu niz wszelkie dane osobowe wprowadzone przez osoby, których dane dotycza.


6 Mozliwosc kontaktu za posrednictwem serwisu internetowego
Nasz serwis internetowy zawiera informacje umozliwiajace szybki kontakt elektroniczny z nasza firma, w tym bezposrednia komunikacje, co obejmuje takze ogólny adres do przesylania poczty elektronicznej (adres e-mail). Jesli osoba, której dane dotycza, skontaktuje sie z administratorem za posrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przeslane w ten sposób sa zapisywane automatycznie. Takie dane osobowe dobrowolnie przesylane administratorowi danych przez osobe, której dane dotycza, sa zapisywane w celu ich przetwarzania lub w celu kontaktu z dana osoba. Dane te nie sa przekazywane stronom trzecim.


7 Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych
Administrator bedzie przetwarzac i przechowywac dane osobowe osoby, której dane dotycza, jedynie przez okres niezbedny do realizacji celu przetwarzania, albo przez okres dopuszczony przez ustawodawce w przepisach, którym administrator podlega. Jesli cel przechowywania nie ma juz zastosowania lub jesli uplynie okres przechowywania wskazany przez ustawodawce, dane osobowe sa standardowo blokowane lub usuwane zgodnie z wymaganiami prawnymi.


8 Prawa osoby, której dane dotycza

8.1 Prawo do uzyskania potwierdzenia
Kazda osoba, której dane dotycza, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane sa dane osobowe jej dotyczace. Jesli osoba, której dane dotycza, chce skorzystac z tego prawa, moze skontaktowac sie z naszym inspektorem ochrony danych.

8.2 Prawo dostepu
Kazda osoba, której dane dotycza, ma prawo w dowolnym momencie nieodplatnie uzyskac od administratora informacje o swoich przechowywanych danych osobowych, a takze kopie tych informacji. Ponadto dyrektywy i przepisy prawa gwarantuja osobie, której dane dotycza, prawo do uzyskania dostepu do nastepujacych informacji:

 • cele przetwarzania;
 • kategorie przetwarzanych danych osobowych;
 • informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostaly lub zostana ujawnione, w szczególnosci o odbiorcach w panstwach trzecich lub organizacjach miedzynarodowych;
 • w miare mozliwosci planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to mozliwe, kryteria ustalania tego okresu;
 • informacje o prawie do zadania od administratora sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczacego osoby, której dane dotycza, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 • informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • jezeli dane osobowe nie zostaly zebrane od osoby, której dane dotycza – wszelkie dostepne informacje o ich zródle;
 • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a takze o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotycza.

Ponadto osoba, której dane dotycza, ma prawo uzyskac informacje, czy jej dane osobowe zostaly lub zostana przekazane odbiorcom w panstwach trzecich lub organizacjach miedzynarodowych; W takiej sytuacji osoba, której dane dotycza, ma prawo zostac poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach zwiazanych z przekazaniem.

Jesli osoba, której dane dotycza, chce skorzystac z tego prawa dostepu, moze skontaktowac sie z naszym inspektorem ochrony danych.

8.3 Prawo do sprostowania danych
Kazda osoba, której dane dotycza, ma prawo zadania od administratora niezwlocznego sprostowania dotyczacych jej danych osobowych, które sa nieprawidlowe. Z uwzglednieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotycza, ma prawo zadania uzupelnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oswiadczenia.

Jesli osoba, której dane dotycza, chce skorzystac z tego prawa do sprostowania danych, moze skontaktowac sie z naszym inspektorem ochrony danych.

8.4 Prawo do usuniecia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
Osoba, której dane dotycza, ma prawo zadania od administratora niezwlocznego usuniecia dotyczacych jej danych osobowych, a administrator ma obowiazek bez zbednej zwloki usunac dane osobowe, jezeli zachodzi jedna z nastepujacych okolicznosci:

 • dane osobowe nie sa juz niezbedne do celów, w których zostaly zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • osoba, której dane dotycza, cofnela zgode, na której opiera sie przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • osoba, której dane dotycza, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie wystepuja nadrzedne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotycza, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
 • dane osobowe byly przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe musza zostac usuniete w celu wywiazania sie z obowiazku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie panstwa czlonkowskiego, któremu podlega administrator;
 • dane osobowe zostaly zebrane w zwiazku z oferowaniem uslug spoleczenstwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

Jesli zachodzi jedna z wymienionych powyzej sytuacji, a osoba, której dane dotycza, zamierza zglosic wniosek o usuniecie swoich danych osobowych przez nasza firme, moze skontaktowac sie w dowolnym momencie z naszym inspektorem ochrony danych. Inspektor ochrony danych niezwlocznie zajmie sie realizacja takiego wniosku.

Jezeli administrator upublicznil dane osobowe, a na mocy art. 17 ust. 1 RODO ma obowiazek usunac te dane osobowe, to – biorac pod uwage dostepna technologie i koszt realizacji – podejmuje rozsadne dzialania, w tym srodki techniczne, by poinformowac administratorów przetwarzajacych te dane osobowe, ze osoba, której dane dotycza, zada, by administratorzy ci usuneli wszelkie lacza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje, w zakresie, w jakim przetwarzanie nie jest wymagane. Inspektor ochrony danych podejmie odpowiednie srodki w poszczególnych przypadkach.

8.5 Prawo do ograniczenia przetwarzania
Ustawodawstwo UE przyznaje kazdej osobie, której dane dotycza, prawo do zadania od administratora ograniczenia przetwarzania w nastepujacych przypadkach:

 • osoba, której dane dotycza, kwestionuje prawidlowosc danych osobowych – na okres pozwalajacy administratorowi sprawdzic prawidlowosc tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotycza, sprzeciwia sie usunieciu danych osobowych, zadajac w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • administrator nie potrzebuje juz danych osobowych do celów przetwarzania, ale sa one potrzebne osobie, której dane dotycza, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen;
 • osoba, której dane dotycza, wniosla sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora sa nadrzedne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotycza.

Jesli zachodzi jedna z wymienionych powyzej sytuacji, a osoba, której dane dotycza, zamierza zglosic wniosek o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych przechowywanych przez nasza firme, moze skontaktowac sie w dowolnym momencie z naszym inspektorem ochrony danych. Inspektor ochrony danych podejmie wówczas odpowiednie kroki w celu ograniczenia przetwarzania.

8.6 Prawo do przenoszenia danych
Kazda osoba, której dane dotycza, ma prawo otrzymac w ustrukturyzowanym, powszechnie uzywanym formacie nadajacym sie do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczace, które dostarczyla administratorowi. Ma równiez prawo przeslac te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jezeli przetwarzanie odbywa sie na podstawie zgody w mysl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w mysl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz jezeli przetwarzanie odbywa sie w sposób zautomatyzowany. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbedne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wladzy publicznej powierzonej administratorowi.

Ponadto wykonujac prawo do przenoszenia danych na mocy art. 20 ust. 1 RODO, osoba, której dane dotycza, ma prawo zadania, by dane osobowe zostaly przeslane przez administratora bezposrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie mozliwe, przy czym takie dzialanie nie moze niekorzystnie wplywac na prawa i wolnosci innych.

Osoba, której dane dotycza, moze w dowolnym momencie skontaktowac sie z naszym inspektorem ochrony danych w celu dochodzenia prawa do przenoszenia danych.

8.7 Prawo do sprzeciwu
Kazda osoba, której dane dotycza, ma prawo w dowolnym momencie wniesc sprzeciw – z przyczyn zwiazanych z jej szczególna sytuacja – wobec przetwarzania dotyczacych jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, Dotyczy to równiez profilowania na podstawie tych przepisów.

Naszej firmie jako administratorowi w takiej sytuacji nie wolno juz przetwarzac tych danych osobowych, chyba ze wykazemy istnienie waznych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzednych wobec interesów, praw i wolnosci osoby, której dane dotycza, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen.

Jezeli dane osobowe sa przetwarzane na potrzeby marketingu bezposredniego, osoba, której dane dotycza, ma prawo w dowolnym momencie wniesc sprzeciw wobec przetwarzania dotyczacych jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu. Dotyczy to takze profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest zwiazane z takim marketingiem bezposrednim. Jezeli osoba, której dane dotycza, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezposredniego, danych osobowych nie bedzie juz wolno naszej firmie przetwarzac do takich celów.

Ponadto jezeli dane osobowe sa przetwarzane do celów badan naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, osoba, której dane dotycza, ma prawo wniesc sprzeciw – z przyczyn zwiazanych z jej szczególna sytuacja – wobec przetwarzania dotyczacych jej danych osobowych, chyba ze przetwarzanie jest niezbedne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Osoba, której dane dotycza, moze w dowolnym momencie skontaktowac sie z naszym inspektorem ochrony danych w celu dochodzenia prawa do sprzeciwu.

8.8 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie
Osoba, której dane dotycza, ma prawo do tego, by nie podlegac decyzji, która opiera sie wylacznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywoluje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nia wplywa. Prawo to nie ma zastosowania, jesli ta decyzja: a) jest niezbedna do zawarcia lub wykonania umowy miedzy osoba, której dane dotycza, a administratorem; b) jest dozwolona prawem Unii lub prawem panstwa czlonkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje wlasciwe srodki ochrony praw, wolnosci i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotycza; lub c) opiera sie na wyraznej zgodzie osoby, której dane dotycza.

W przypadkach, o których mowa w powyzszych punktach a) i c), nasza firma jako administrator wdrozy wlasciwe srodki ochrony praw, wolnosci i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotycza, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrazenia wlasnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

Jesli osoba, której dane dotycza, chce skorzystac z prawa zwiazanego ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji w indywidualnych przypadkach, moze skontaktowac sie z naszym inspektorem ochrony danych.

8.9 Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych
Kazda osoba, której dane dotycza, ma prawo w dowolnym momencie wycofac zgode na przetwarzanie swoich danych osobowych. Jesli osoba, której dane dotycza, chce skorzystac z prawa do wycofania zgody, moze skontaktowac sie z naszym inspektorem ochrony danych.

9 Ochrona danych przekazanych przez osoby ubiegajace sie o prace i w procesie rekrutacji
Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe osób ubiegajacych sie prace w celu obslugi procedury rekrutacji. Przetwarzanie moze równiez odbywac sie na drodze elektronicznej. Dzieje sie tak w szczególnosci wówczas, gdy osoba ubiegajaca sie o prace przesyla administratorowi odpowiednie dokumenty za posrednictwem poczty elektronicznej lub formularza internetowego umieszczonego w serwisie internetowym. Jesli nasza firma zawrze z dana osoba umowe o prace, przekazane dane beda przechowywane w celu przetwarzania na potrzeby obslugi stosunku pracy, zgodnie z wymaganiami prawnymi. Jesli nasza firma nie zawrze z dana osoba umowy o prace, przekazane dokumenty zostana automatycznie usuniete szesc miesiecy po wyslaniu powiadomienia o decyzji odmownej, pod warunkiem ze nie stoi to w sprzecznosci z prawne uzasadnionymi interesami administratora. Do takich sytuacji nalezy na przyklad ciezar dowodu spoczywajacy na administratorze na mocy ogólnej ustawy o równouprawnieniu (AGG).

10 Narzedzia do monitorowania

Postanowienia dotyczace ochrony danych zwiazane z uzywaniem narzedzi Google Analytics
W niniejszym serwisie internetowym administrator zintegrowal komponent Google Analytics (z funkcja anonimizacji danych). Google Analytics to usluga analizy serwisów internetowych. Obejmuje gromadzenie i analizowanie danych dotyczacych zachowania uzytkowników serwisu internetowego. Usluga analizy serwisu internetowego gromadzi miedzy innymi dane dotyczace serwisu, z którego przeszedl uzytkownik (strony odsylajacej), odwiedzanych podstron oraz czasu wyswietlania podstron. Funkcje takie uzywane sa przede wszystkim w celu optymalizacji serwisu i przeprowadzenia analizy kosztów i korzysci reklam internetowych.

Operatorem uslugi Google Analytics jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Stany Zjednoczone.

Do analizy danych internetowych za posrednictwem komponentu Google Analytics administrator wykorzystuje aplikacje _gat. _anonymizeIp. Za pomoca tej aplikacji adres IP polaczenia internetowego wykonywanego przez osobe, której dane dotycza, jest skracany przez Google i poddawany anonimizacji w przypadku uzyskiwania dostepu z terytorium jednego z panstw czlonkowskich UE lub innego panstwa bedacego czlonkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Celem zastosowania komponentu Google Analytics jest analiza ruchu w naszym serwisie internetowym. Firma Google uzywa zgromadzonych danych i informacji miedzy innymi w celu dokonania oceny funkcjonowania naszego serwisu internetowego i opracowania elektronicznych raportów prezentujacych dzialania podejmowane przez uzytkowników w serwisie, a takze w celu swiadczenia nam innych uslug zwiazanych z uzywaniem tego serwisu.
Komponent Google Analytics umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotycza. Definicja pliku cookie zostala przedstawiona powyzej. Dzieki ustawieniu pliku cookie usluga Google moze przeanalizowac sposób korzystania z naszego serwisu. W przypadku kazdego wywolania dowolnej strony tego serwisu, którego operatorem jest administrator, zawierajacej komponent Google Analytics, przegladarka internetowa zainstalowana w systemie informatycznym osoby, której dane dotycza, automatycznie przesle dane za posrednictwem tego komponentu w celu obslugi reklam internetowych i rozliczenia prowizji z firma Google. W trakcie tej procedury technicznej firma Google uzyskuje dostep do danych osobowych, np. adresu IP osoby, której dane dotycza. Informacje takie sluza firmie Google miedzy innymi do okreslenia zródla klikniec i odwiedzin w serwisie, a na ich podstawie dokonania rozliczenia prowizji.

Plik cookie sluzy do przechowywania danych osobowych, takich jak godzina dostepu, lokalizacja, z której uzyskano dostep, oraz czestotliwosc odwiedzin w naszym serwisie przez osobe, której dane dotycza. Przy kazdych odwiedzinach w naszym serwisie internetowym takie dane, w tym adres IP polaczenia internetowego uzywanego przez osobe, której dane dotycza, sa przesylane do firmy Google z siedziba w Stanach Zjednoczonych. Takie dane osobowe sa przechowywane przez firme Google na terenie Stanów Zjednoczonych. Firma Google moze przekazywac stronom trzecim takie dane osobowe zgromadzone za pomoca procedury technicznej.

Osoba, której dane dotycza, moze, jak opisano powyzej, w dowolnym momencie uniemozliwic zapisywanie plików cookie przez nasz serwis internetowy za pomoca odpowiedniej korekty w ustawieniach uzywanej przegladarki internetowej, co oznacza wylaczenie zapisywania plików cookie na stale. Taka zmiana ustawienia uzywanej przegladarki internetowej uniemozliwi równiez komponentowi Google Analytics zapisywanie plików cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotycza. Oprócz tego pliki cookie uzywane aktualnie przez komponent Google Analytics moga byc w dowolnym momencie usuniete za pomoca przegladarki i innych programów.

Ponadto osoba, której dane dotycza, ma mozliwosc wyrazenia sprzeciwu wobec gromadzenia danych generowanych przez komponent Google Analytics, zwiazanych z uzywaniem serwisu internetowego, a takze wobec przetwarzania takich danych przez firme Google, oraz jest w stanie uniemozliwic takie dzialania. W tym celu osoba, której dane dotycza, musi pobrac dodatek do przegladarki dostepny pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout oraz go zainstalowac. Ten dodatek do przegladarki informuje komponent Google Analytics za posrednictwem kodu JavaScript, ze wszelkie dane i informacje dotyczace odwiedzin na stronach internetowych nie moga byc przesylane do komponentu Google Analytics. Zainstalowanie tego dodatku jest uznawane przez firme Google za wyrazenie sprzeciwu. Jesli system informatyczny osoby, której dane dotycza, zostanie nastepnie usuniety, sformatowany lub zainstalowany na nowo, osoba ta musi w celu wylaczenia komponentu Google Analytics ponownie zainstalowac dodatek do przegladarki. Jesli dodatek do przegladarki zostanie zdeinstalowany przez osobe, które dane dotycza lub dowolna inna kompetentna osobe albo jesli zostanie on wylaczony, mozliwe jest uruchomienie ponownej instalacji lub ponownego aktywowania tego dodatku.

Wiecej informacji dotyczacych obowiazujacych zasad ochrony danych stosowanych przez firme Google mozna znalezc pod adresem https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ oraz pod adresem www.google.com/analytics/terms/us.html. Szczególowy opis komponentu Google Analytics mozna znalezc pod adresem https://www.google.com/analytics/.

Postanowienia dotyczace ochrony danych zwiazane z uzywaniem serwisu Facebook
Administrator zintegrowal w swoim serwisie internetowym korporacyjne komponenty serwisu Facebook. Facebook jest siecia spolecznosciowa. Siec spolecznosciowa to miejsce spotkan towarzyskich w Internecie, spolecznosc internetowa, która zazwyczaj umozliwia uzytkownikom komunikowanie sie i wchodzenie w interakcje w przestrzeni wirtualnej. Siec spolecznosciowa moze sluzyc jako platforma wymiany opinii i doswiadczen oraz ulatwic spolecznosci uzytkowników udostepnianie informacji o charakterze prywatnym i sluzbowym. Serwis Facebook umozliwia uzytkownikom m.in. tworzenie prywatnych profili, przesylanie zdjec i tworzenie sieci kontaktów dzieki prosbom o dodanie do znajomych.

Operatorem serwisu Facebook jest firma Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone. Jesli osoba, której dane dotycza, mieszka poza Stanami Zjednoczonymi i Kanada, administratorem jest firma Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.
Za kazdym razem, gdy wyswietlane sa poszczególne strony tego serwisu internetowego obslugiwanego przez administratora, zawierajace komponent Facebook (wtyczke Facebook), przegladarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotycza, zostanie automatycznie poinformowana o koniecznosci wyswietlenia odpowiedniego komponentu serwisu Facebook za pomoca zintegrowanego komponentu. Przeglad wszystkich wtyczek serwisu Facebook jest dostepny pod adresem https://developers.facebook.com/docs/plugins/. W trakcie tej procedury technicznej serwis Facebook jest informowany o konkretnych podserwisach naszego serwisu odwiedzanych przez osobe, której dane dotycza.

Jesli osoba, której dane dotycza, jest jednoczesnie zalogowana w serwisie Facebook, serwis ten przy kazdym wywolaniu stron naszego serwisu przez te osobe (w trakcie calych odwiedzin w serwisie) wykrywa informacje o tym, które konkretne podserwisy sa odwiedzane przez osobe, której dane dotycza. Informacje te sa gromadzone za posrednictwem komponentu Facebook i kojarzone z odpowiednim kontem osoby, której dane dotycza, w serwisie Facebook. Jesli osoba, której dane dotycza, kliknie jeden z przycisków serwisu Facebook zintegrowanych z naszym serwisem internetowym, np. „Lubie to”, lub jesli osoba, której dane dotycza, przesle komentarz, serwis Facebook polaczy te informacje z osobistym kontem takiej osoby w serwisie Facebook i zapisze takie dane osobowe.

Serwis Facebook zawsze otrzymuje za posrednictwem komponentu Facebook informacje o odwiedzinach osoby, której dane dotycza, w naszym serwisie internetowym, o ile osoba ta jest zalogowana w serwisie Facebook w trakcie takich odwiedzin. Dzieje sie tak niezaleznie od tego, czy osoba, której dane dotycza, kliknie komponent Facebook. Jesli osoba, której dane dotycza, nie zyczy sobie takiego przesylania informacji do serwisu Facebook, moze temu zapobiec poprzez wylogowanie z konta w serwisie Facebook przed wywolaniem naszego serwisu internetowego.

Opublikowane w serwisie Facebook zasady dotyczace danych, dostepne pod adresem https://facebook.com/about/privacy/, zawieraja informacje o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystaniu danych osobowych przez firme Facebook. Ponadto zawiera ono wyjasnienia dotyczace opcji, które mozna ustawic w serwisie Facebook w celu ochrony prywatnosci osoby, której dane dotycza. Istnieja równiez aplikacje umozliwiajace osobom, których dane dotycza, blokowanie przesylania danych do serwisu Facebook, np. Facebook Blocker firmy Webgraph, dostepny do pobrania na stronie webgraph.com/resources/facebookblocker/. Osoba, której dane dotycza, moze uzyc tego rodzaju aplikacji do zablokowania przesylania danych do serwisu Facebook.

Uzycie funkcji remarketingu serwisu Facebook

Niniejszy serwis internetowy uzywa funkcji remarketingu o nazwie „Custom Audiences” opracowanej przez firme Facebook Inc. (nazywanej dalej „serwisem Facebook”). Celem tej funkcji jest prezentacja osobom odwiedzajacym niniejszy serwis internetowy reklam dostosowanych do ich zainteresowan w trakcie dostepu do sieci spolecznosciowej Facebook (tzw. reklam na Facebooku). W tym celu zaimplementowano w niniejszym serwisie znacznik remarketingu serwisu Facebook. Znacznik ten pozwala utworzyc bezposrednie polaczenie z serwerami serwisu Facebook w trakcie odwiedzin uzytkownika w naszym serwisie internetowym. Obejmuje to wyslanie komunikatu do serwera serwisu Facebook z informacja o odwiedzinach w niniejszym serwisie oraz powiazanie tej informacji przez serwis Facebook z osobistym kontem uzytkownika w serwisie Facebook. Wiecej informacji na temat gromadzenia i wykorzystania danych oraz na temat Panstwa praw i opcji umozliwiajacych ochrone prywatnosci mozna znalezc na stronie

https://www.facebook.com/about/privacy/

Moga Panstwo równiez dezaktywowac funkcje remarketingu „Custom Audiences”, korzystajac ze strony https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_ .

Aby to zrobic, nalezy wczesnie zalogowac sie do serwisu Facebook.

Postanowienia dotyczace ochrony danych zwiazane z uzywaniem serwisu Twitter
Administrator zintegrowal w swoim serwisie internetowym komponenty uslugi Twitter. Twitter to wielojezyczny, ogólnie dostepny serwis do prowadzenia mikroblogów, na którym uzytkownicy moga publikowac i rozpowszechniac tzw. „tweety”, czyli krótkie wiadomosci o dlugosci nieprzekraczajacej 280 znaków. Takie krótkie wiadomosci sa dostepne dla wszystkich, takze dla osób niezalogowanych w serwisie Twitter. Tweety wyswietlane sa takze osobom „obserwujacym” danego uzytkownika. Obserwujacy to inni uzytkownicy serwisu Twitter, którzy sledza tweety danej osoby. Twitter umozliwia takze dotarcie do wiekszej grupy odbiorców dzieki hasztagom, odsylaczom i podawaniu wiadomosci dalej.

Operatorem serwisu Twitter jest firma Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Stany Zjednoczone.

Za kazdym razem, gdy wyswietlane sa poszczególne strony tego serwisu internetowego obslugiwanego przez administratora, zawierajace komponent Twitter (przycisk Twitter), przegladarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotycza, zostanie automatycznie poinformowana o koniecznosci wyswietlenia odpowiedniego komponentu serwisu Twitter. Wiecej informacji na temat przycisków serwisu Twitter mozna znalezc na stronie https://dev.twitter.com/web/tweet-button. W trakcie tej procedury technicznej serwis Twitter jest informowany o konkretnych podstronach naszego serwisu odwiedzanych przez osobe, której dane dotycza. Celem integracji komponentu Twitter jest umozliwienie uzytkownikom przeslania zawartosci niniejszego serwisu internetowego, opublikowania informacji o niniejszym serwisie w spolecznosci cyfrowej i zwiekszenie liczby odwiedzajacych.

Jesli osoba, której dane dotycza, jest jednoczesnie zalogowana w serwisie Twitter, serwis ten przy kazdym wywolaniu stron naszego serwisu przez te osobe (w trakcie calych odwiedzin w serwisie) wykrywa informacje o tym, które konkretne podstrony sa odwiedzane przez osobe, której dane dotycza. Informacje te sa gromadzone za posrednictwem komponentu Twitter i kojarzone z odpowiednim kontem osoby, której dane dotycza, w serwisie Twitter. Jesli osoba, której dane dotycza, kliknie jeden z przycisków serwisu Twitter zintegrowanych z naszym serwisem internetowym, serwis Twitter powiaze te informacje z osobistym kontem takiej osoby w serwisie Twitter i zapisze takie dane osobowe.

Serwis Twitter otrzymuje za posrednictwem komponentu Twitter informacje o tym, ze osoba, której dane dotycza, odwiedzila nasz serwis internetowy, o ile jest ona zalogowana w serwisie Twitter w momencie wywolania stron naszego serwisu. Dzieje sie tak niezaleznie od tego, czy osoba, której dane dotycza, kliknie komponent Twitter. Jesli osoba, której dane dotycza, nie zyczy sobie takiego przesylania informacji do serwisu Twitter, moze temu zapobiec poprzez wylogowanie z konta w serwisie Twitter przed wywolaniem naszego serwisu internetowego.

Odpowiednie zasady ochrony prywatnosci w serwisie Twitter mozna znalezc na stronie https://twitter.com/privacy?lang=en.

Postanowienia dotyczace ochrony danych zwiazane z uzywaniem serwisu YouTube
Administrator zintegrowal w swoim serwisie internetowym komponenty serwisu YouTube. YouTube to internetowy serwis wideo, który umozliwia wydawcom tresci filmowych i innym uzytkownikom nieodplatne umieszczanie filmów, a takze oferuje nieodplatnie funkcje wyswietlania filmów oraz dodawania do nich recenzji i komentarzy.  YouTube umozliwia publikacje róznego rodzaju filmów. Uzytkownicy maja dostep zarówno do filmów pelnometrazowych i programów telewizyjnych, jak i klipów muzycznych, zwiastunów oraz filmów tworzonych przez uzytkowników za posrednictwem portalu internetowego.

Operatorem serwisu YouTube jest firma YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Stany Zjednoczone. Firma YouTube, LLC jest przedsiebiorstwem podporzadkowanym Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Stany Zjednoczone.

Za kazdym razem, gdy wyswietlane sa poszczególne strony tego serwisu internetowego obslugiwanego przez administratora, zawierajace komponent YouTube (przycisk YouTube), przegladarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotycza, zostanie automatycznie poinformowana o koniecznosci wyswietlenia odpowiedniego komponentu serwisu YouTube. Wiecej informacji na temat serwisu YouTube mozna znalezc na stronie  https://www.youtube.com/yt/about/en/. W trakcie tej procedury technicznej serwisy YouTube i Google sa informowane o konkretnych podstronach naszego serwisu odwiedzanych przez osobe, której dane dotycza.
Jesli osoba, której dane dotycza, jest zalogowana w serwisie YouTube, serwis ten przy kazdym wywolaniu przez te osobe podstrony naszego serwisu zawierajacej wideo YouTube wykrywa informacje o tym, które konkretne podstrony sa odwiedzane przez osobe, której dane dotycza. Informacje te sa gromadzone przez firmy YouTube i Google i kojarzone z odpowiednim kontem osoby, której dane dotycza, w serwisie YouTube.

Serwisy YouTube i Google otrzymuja za posrednictwem komponentu YouTube informacje o tym, ze osoba, której dane dotycza, odwiedzila nasz serwis internetowy, o ile jest ona zalogowana w serwisie YouTube. Dzieje sie tak niezaleznie od tego, czy osoba, której dane dotycza, kliknie wideo YouTube. Jesli osoba, której dane dotycza, nie zyczy sobie takiego przesylania informacji do serwisów YouTube i Google, moze temu zapobiec poprzez wylogowanie z konta w serwisie YouTube przed wywolaniem naszego serwisu internetowego.
Polityka prywatnosci YouTube, dostepna pod adresem https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, zawiera informacje o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystaniu danych osobowych przez serwisy YouTube i Google.

Subskrypcja naszego biuletynu
Uzytkownicy serwisu internetowego przedsiebiorstwa Fissler GmbH maja mozliwosc subskrypcji naszego firmowego biuletynu. Uzywana w tym celu maska danych wejsciowych okresla zakres danych udostepnianych administratorowi.

Firma Fissler GmbH regularnie informuje swoich klientów i partnerów handlowych o ofercie przedsiebiorstwa za posrednictwem biuletynu. Osoba, której dane dotycza, moze otrzymac biuletyn firmowy jedynie wówczas, gdy (1) dysponuje poprawnym adresem e-mail oraz (2) dokona subskrypcji biuletynu. Z powodów prawnych na adres poczatkowo zarejestrowany przez osobe, której dane dotycza, wysylana jest wiadomosc e-mail z potwierdzeniem w ramach procesu podwójnej weryfikacji. Wiadomosc ta umozliwia sprawdzenie, czy wlasciciel danego adresu e-mail jako osoba, której dane dotycza, wyrazil zgode na przesylanie mu biuletynu lub przesylanie w przyszlosci wiadomosci e-mail w celach reklamowych.

W trakcie rejestracji zapisujemy równiez adres IP systemu komputerowego przypisany przez dostawce uslug internetowych i uzywany przez osobe, której dane dotycza,w momencie rejestracji, a takze date i godzine rejestracji. Gromadzenie tych danych jest niezbedne do przeprowadzenia rekonstrukcji w wypadku nieuprawnionego uzycia w pózniejszym terminie adresu e-mail osoby, której dane dotycza, stanowi zatem jeden ze srodków ochrony prawnej stosowanych przez administratora.

Dane osobowe gromadzone w trakcie rejestracji uzywane sa jedynie do wysylania biuletynu. Ponadto subskrybenci biuletynu moga otrzymywac informacje za posrednictwem wiadomosci e-mail, o ile jest to niezbedne dla funkcjonowania uslugi przesylania biuletynu, np. w przypadku modyfikacji oferty biuletynów albo zmian natury technicznej. Osoba, której dane dotycza, moze w dowolnym momencie anulowac subskrypcje biuletynu i reklamowych wiadomosci e-mail. Zgoda na przechowywanie danych osobowych, udzielona przez osobe, której dane dotycza, w zwiazku z otrzymywaniem biuletynu, moze zostac cofnieta w dowolnym momencie. Kazdy biuletyn zawiera odpowiedni odsylacz umozliwiajacy cofniecie zgody. Mozliwe jest równiez anulowanie subskrypcji w dowolnym momencie w serwisie internetowym administratora, a takze powiadomienie administratora w inny sposób o zyczeniu anulowania subskrypcji.

Dane zapisywane podczas rejestrowania przez uzytkowników checi otrzymywania biuletynu sa równiez przekazywane do firmy Emarsys, gdzie sa zapisywane. Jesli maja Panstwo konto klienta w naszym sklepie internetowym i subskrybuja biuletyn, przekazane przez Panstwa dane klienta sa równiez przesylane do firmy Emarsys. Dane zgromadzone w celu obslugi subskrypcji biuletynu nie sa przekazywane innym stronom trzecim.

Firma Emarsys eMarketing Systems AG (Stralauer Platz 34, 10243 Berlin, Niemcy; www.emarsys.com) zajmuje sie techniczna strona wysylania biuletynu. To austriackie przedsiebiorstwo z oddzialem w Berlinie udostepnia oprogramowanie i infrastrukture  przeznaczone do dostarczania odbiorcom elektronicznych wiadomosci zgodnie z ustalonymi uprawnieniami. Firma Emarsys powaznie traktuje swoje zobowiazania wobec odbiorców wiadomosci swoich klientów i w zwiazku z tym wdrozyla polityke „zero tolerancji dla spamu”. Jesli zgodnie z podanym dalej opisem udziela Panstwo na to zgody, firma Fissler wykorzysta preferencje ustalone na podstawie profilu uzytkownika poddanego pseudonimizacji i dokona powiazania Panstwa adresu e-mail z takim profilem w celu utworzenia odpowiedniej tresci i projektu spersonalizowanego biuletynu.

Ponadto Emarsys oferuje rózne opcje analityczne umozliwiajace ustalenie sposobów otwierania i uzycia rozeslanych biuletynów, np. okreslenie liczby uzytkowników, którzy otrzymali wiadomosc e-mail, informacje o odrzuceniu wiadomosci oraz informacje o anulowaniu subskrypcji po odebraniu wiadomosci. Analizy tego rodzaju prowadzone sa jedynie na poziomie grupy i nie uzywamy ich do analizowania dzialan osób indywidualnych. Wiecej informacji na temat zasad ochrony danych stosowanych przez firme Emarsys mozna znalezc na stronie https://www.emarsys.com/en/privacy-policy/

Sledzenie biuletynów
Biuletyny wysylane przez firme Fissler GmbH zawieraja piksele sledzace. Piksel sledzacy to miniaturowy element graficzny wbudowany w tresc wiadomosci e-mail wysylanych w formacie HTML, umozliwiajacy rejestrowanie operacji w plikach dziennika i ich analize. Mechanizm ten pozwala przeprowadzic analize statystyczna skutecznosci elektronicznych kampanii marketingowych. Na podstawie takich pikseli sledzacych firma Fissler GmbH moze stwierdzic, czy i kiedy wiadomosc e-mail zostala otwarta przez osobe, której dane dotycza, a takze które odsylacze w tresci wiadomosci zostaly uzyte przez odbiorce.
Takie dane osobowe gromadzone za posrednictwem pikseli sledzacych zawartych w tresci biuletynu sa analizowane przez administratora w celu optymalizacji procesu wysylania biuletynu, a takze w celu zapewnienia lepszej zgodnosci tresci biuletynów z zainteresowaniami osoby, której dane dotycza. Dane te nie sa przekazywane stronom trzecim. Osoby, których dane dotycza, maja prawo do wycofania odrebnej zgody przekazanej w ramach procesu podwójnej weryfikacji. Po wycofaniu zgody takie dane osobowe zostana usuniete przez administratora. Firma Fissler GmbH automatycznie uznaje zadanie anulowania subskrypcji biuletynu za wycofanie zgody.

Google ReCaptcha
Korzystamy z funkcji rozpoznawania botów („ReCaptcha”) dostarczanej przez firme Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone, na przyklad do obslugi wprowadzania danych w formularzach elektronicznych. Polityka prywatnosci: https://www.google.com/policies/privacy/, rezygnacja: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Maps
W naszym serwisie uzywamy map udostepnianych w ramach uslugi „Google Maps” firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone. Dane gromadzone w celu przetwarzania moga obejmowac w szczególnosci adres IP uzytkownika i dane dotyczace lokalizacji, jednak konieczne jest uzyskanie wczesniejszej zgody uzytkownika (zwykle sterowanych ustawieniami telefonu komórkowego). Dane te moga byc przetwarzane na terytorium Stanów Zjednoczonych. Polityka prywatnosci: https://www.google.com/policies/privacy/, rezygnacja: https://adssettings.google.com/authenticated.

11 Wlasciwy organ nadzorczy
Komisarz ds. ochrony danych i wolnosci informacji
landu Nadrenia-Palatynat
Hintere Bleiche 34
D-55116 Mainz
Niemcy

Tel.: +49 (0) 61 31 2 08 24 49
Faks: +49 (0) 61 31 2 08 24 97
E-mail: poststelle@datenschutz.rlp.de

12 Zmiany w oswiadczeniu o ochronie danych
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych zasad bezpieczenstwa i ochrony danych, jesli okaze sie to konieczne z przyczyn technicznych. W takiej sytuacji dokonamy równiez odpowiedniej zmiany oswiadczenia o ochronie danych. Prosimy o branie pod uwage w kazdym przypadku najnowszej wersji naszego oswiadczenia o ochronie danych.
(04/2018)